Voortuinen Buyrmeesters | Hilversum

  • Tuin_Buyrmeesters_vogelvlucht
  • Tuin_Buyrmeesters_resultaat
  • Tuin_Buyrmeesters_overzichtfoto
  • Tuin_Buyrmeesters_voorjaar
  • Tuin_Buyrmeesters_bodembedekkers

' Eenheid & Verscheidenheid in de buurt'

In de ondiepe voortuinen waren in de loop der jaren een grote verscheidenheid aan planten neergezet. Niet alleen een (te) grote diversiteit, ook overwoekering en te grote planten in de kleine tuinen waren het probleem. In een gezamenlijke aanpak - één ontwerp - wilden de bewoners een rustige, opgeruimde en onderhoudsarme tuin bewerkstelligen.

Het concept Eenheid & Verscheidenheid was als volgt bedoeld: eenzelfde boom in elke voortuin als bindend, verticaal element. De verscheidenheid zou komen van de bodembedekker: per beplantingsvak (niet per eigendom/voortuin) één soort, in elk vak een andere soort.
Om met de diverse huishoudens tot één boomkeuze te komen bleek niet haalbaar en in de uiteindelijke uitvoering is gekozen voor één assortiment onderbeplanting in alle beplantingsvakken en iedere woning zijn eigen boomkeuze.

 

opdrachtgever: particulieren