Voorlopig Ontwerp Beukenburg | Groenekan

  • Beukenburg_concept ZW
  • Voorlopig Ontwerp V070723
  • Beukenburg_omgeving

 

Landgoed Beukenburg is gelegen in het buitengebied van Groenekan en grenst aan een groot bosgebied. In dit buitengebied waren plannen voor de ontwikkeling van een verpleeghuis met zowel woon- als hoteleenheden.

Uitgangspunten voor het ontwerp waren het behoud van de bestaande landschappelijke karakteristieken, nieuwe ontwikkelingen in samenhang met de bestaande ruimtelijke opbouw, 69 parkeerplaatsen op maaiveld, het behoud van zoveel mogelijk bomen en een eerder gemaakt voorlopig ontwerp.

 

opdrachtgever: Burgland Projectontwikkeling
team: Loes Lijmbach en Mieke Ruisch