Tuin woonboerderij | ‘t Harde

  • Woonboerderij
  • Woonboerderij_Stuctuurplan

 

 

De woonboerderij is gelegen op de overgang van het zand- naar het laagveengebied met een rechtlijnige verkaveling vanaf de weg. In de bestaande situatie was er sprake van een losse schikking van gebouwen en van onduidelijke overgangen van erf naar tuin naar landschap.

Door het rechttrekken van het erf en de tuin ontstaat er een heldere structuur, waarbij:
- de (bestaande) bomenrij de kavelrichting markeert;
- het erf de bebouwing met elkaar verbindt;
- de tuin en de boomgaard het erf en bebouwing omarmen.

Met deze informatie en een eenvoudige handschets konden de bewoners verder en hebben zij zelf e.e.a. gerealiseerd.

 

opdrachtgever: particulier