schoolplein Kors Breijer | Weesp

 

Na één jaar spelen blijken er wat haken en ogen aan het pleinontwerp te zitten. Er is sprake van een ‘vol’ programma. Zo is er te weinig (verhard) oppervlak waar de kinderen vrij kunnen spelen en is de speelbelasting dermate hoog dat het gras en lage beplanting niet/nauwelijks de kans krijgt te groeien.

Aanpassingen in het ontwerp betreffen het verleggen en verbreden van de doorgaande paadjes zodat deze vloeiender zijn en niet langs de zandbak scheren, aanpassen van materialisatie en het verminderen & herschikken van enkele speelobjecten. E.e.a. ten doel om veiligheid en speelplezier & - uitdaging voor de kleintjes te vergroten.

 

opdrachtgever: L+R Tuinen | voor brede school Kors Breijer