Podium Lelylaan | A’dam Nieuw-West

  • Uitwerkingsplan Podium Lelylaan
  • Uitwerkingsplan Podium Lelylaan
  • Podium Lelylaan – schetsontwerp

Het Podium ligt in het vernieuwingsgebied Lelylaan en gaat uit van een mix van wonen, kleinschalige bedrijfsruimten en voorzieningen. Een programma met een hoge mate van flexibiliteit en kansen. Gevraagd wordt een inrichtingsplan voor de openbare ruimte van zowel de randen als de kern van het gebied.
De buitenwereld wordt gevormd door een nieuwe ventweg langs de Cornelis Lelylaan, de Delflandlaan, de  Schipluidenlaan en de Willem Frogerstraat. Samen met de verkeersontwerper is ontworpen aan een gebied dat voor alle weggebruikers voldoet en tevens de karakteristieken van de groene tuinstad heeft. Het binnengebied bestaat uit een tweetal hoven waar het, tussen de royale vakken met vaste planten  en bomen, aangenaam verblijven is. Op het Schielandplein staat ontmoeting centraal voor omwonenden, werkenden en bezoekers.

Voor het Uitwerkingsplan Podium klik hier.