plein la Guardia Plaza | Amsterdam

 

De huidige inrichting van La Guardia Plaza - gelegen op bedrijventerrein Sloterdijk - is de uitwerking van een ”mediterraan plein” waarvan de verblijfskwaliteit en bruikbaarheid niet naar tevredenheid is.

Ontworpen is een goed toegankelijke buitenruimte, rekening houdend met de functionaliteit van parkeren, passeren en verblijven. Daarbij zijn bestaande ontsluitingen van openbare weg, parkeergarage en gebouwen gehandhaafd.
• het Voetstuk – ontsluitingszone en ‘shared space’
De bebouwing staat op een voetstuk van gebakken klinkers, die over het gehele terrein in eenzelfde richting ligt. Het voetstuk is voor voetgangers en fietsers. Gemotoriseerd verkeer is er te gast, Auto’s zijn zoveel mogelijk gesitueerd aan de randen, in een strak gelid staan bomen in boombakken.
• het Plein – ontmoeting- & verblijfszone
Op het plein ontmoet men elkaar op weg naar een gebouw of blijft men even zitten in de zon. Onder een flauwe helling liggen grasvlakken, die een informele zitgelegenheid bieden. Aan de uiteinden staan (meerstammige) bomen. Een strook bamboe geeft ruggensteun aan het paviljoen.

 

opdrachtgever: Lef2
team: Wicher van den Bosch en Mieke Ruisch