parkeerplaats Woonlinie | Zaltbommel

  • Parkeerplaats_Woonlinie
  • Parkeerplaats_Woonlinie2
  • Parkeerplaats_Woonlinie3
  • Parkeerplaats_Woonlinie4

 

Het kantoor van Woonlinie te Zaltbommel krijgt de mogelijkheid om de parkeercapaciteit uit te breiden met tenminste 13 auto’s op de naastgelegen hondenuitlaatplaats. In het ontwerp schuift de hondenuitlaatplaats door in de richting van het openbare groen. Uitgangspunten voor het ontwerp van de parkeerplaats zijn o.a. dat verharding, erfafscheiding en verlichting van de uitbreiding gelijk blijft aan de bestaande parkeerplaats zodat nieuw en bestaand uiteindelijk één geheel vormt.

 

opdrachtgever: Woonlinie