Park Ruiterhof | Genderen

  • Ruiterhof_a_Concept
  • Ruiterhof_plankaart
  • Profielen V060817
  • Ruiterhof_d_steiger
  • Ruiterhof_e_waterberging

 

Wandelpark Ruiterhof vormt de overgang tussen de woonkern van Genderen en het open landschap aan de zuidzijde van het dorp.

Centraal in het park ligt een bergingsvijver welke door omwonenden gebruikt wordt voor recreatieve doeleinden zoals vissen en schaatsen. Het landelijke karakter van het park wordt benadrukt door een dubbele rij essen en esdoornhagen aan weerszijden van de vijver. Aan de zuidzijde ontbreekt opgaande beplanting om het zicht op het landschap en de achterliggende dijk van de Bergsche Maas te behouden. De zuidzijde van het park ademt een landelijke sfeer uit met zachte oevers en een pad van halfverharding langs de slootkant. De noordzijde van het park, nabij het woonzorgcomplex Ruiterhof heeft een meer parkachtige uitstraling met een harde oever, een (vis)steiger en banken zodat een ieder dicht bij de waterkant kan vertoeven.

 

opdrachtgever: Woonlinie