Openbare ruimte | Amsterdam Nieuw-West

  • Hemsterhuisbuurt
  • Nieuw-West Tuinstadhuis
  • Piet Wiedijkpark
  • Uitwerkingsplan Podium Lelylaan
  • SLOC en Podium Lelylaan

Gedurende een periode van twee jaar werkt Mieke Ruisch als senior ontwerper openbare ruimte voor de gemeente Amsterdam. Samen met o.a. stedenbouwkundigen, stadsecologen, stadsergonomen en technisch ingenieurs werkt zij aan uiteenlopende opgaven in het stadsdeel Nieuw-West:
- Watercompensatie HOV Westtangent:  de aanleg van de nieuwe buslijn tussen station Sloterdijk en Schiphol zorgt voor een toename van verhard oppervlak. Om ook in de toekomst droge voeten te houden moet er een uitbereiding komen voor wateropvang in het onder ander het Piet Wiedijkpark en langs het Christoffel Plantijnpark. Ecologische en recreatieve waarden spelen een belangrijke rol bij de ingrepen.
- Vastgoedtransformatie Pieter Calandlaan en Reinier Engelmanstraat: de bestemming van twee bouwvlakken wijzigt van kantoor naar wonen. De openbare ruimte dient aangepast te worden aan nieuwe woonfunctie.
- Saaftingestraat en omgeving: als onderdeel van de stedelijke vernieuwing in de Reimerswaalbuurt  vindt herinrichting/renovatie van de openbare ruimte in en rondom de Saaftingestraat plaats als een kwaliteitsimpuls voor de buurt
- Stationslocatie Lelylaan: herontwikkeling van het stationsgebied.
- Jacob Geelbuurt: de stedelijke vernieuwing van de Jacob Geelbuurt.
- Zelfbouwkavels Louis Bouwmeesterstraat & Cor Hermusstraat: herontwikkeling van de locatie van een oude gymzaal tot zelfbouwkavels in een tuinstedelijke woonwijk.
- Hemsterhuisbuurt: de openbare ruimte is recentelijk gerenoveerd met behoud van bomen. Bomen verkeren nu in slechte staat t.g.v. renovatie en/of gewijzigde grondwaterstand. Een nieuw boombeplantingsplan is gemaakt. Dit project maakt onderdeel uit van Deltaplan Openbare Ruimte Amterdam, een investeringsprogramma dat achterstallig onderhoud van o.a. straten en groen aanpakt.
- Bok de Korverweg: inrichingsplan openbare ruimte met veel parkeervoorzieningen, een doorgaande straat en een langzaamverkeerroute.

Ook is zij betrokken bij de openbare ruimte van Podium Lelylaan, de Aireystrook en Landtong Sloterplas.