Landtong Sloterplas | A’dam Nieuw-West

  • Landtong – detail
  • Landtong – ingredienten overig
  • Landtong – ingredienten
  • Landtong – VO-Plankaart_eindbeeld
  • Landtong – profielen

Aan de Zuidwestoever van de Sloterplas, langs Meer en Vaart (S106) zijn een aantal plannen in ontwikkeling en in uitvoering. Als ontwerper openbare ruimte heeft Mieke Ruisch binnen de afdeling ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam gewerkt aan o.a. een schetsontwerp voor de Landtong. Rekening houdend met een aantal gewenste ontwikkelingen waaronder horeca paviljoens, een voetgangersbrug en een steiger is een eerste idee in een schets uitgewerkt.

De beleving van het water staat centraal aan de kop van de Landtong. Deze is vormgegeven door een promenade en steigers voor plezierbootjes en rondvaartboten.  Op het open veld is horeca voorzien. Middels een openbare selectieprocedure worden hiervoor horecaondernemers gezocht. De uiteindelijke invulling van deze ruimte is mede afhankelijk van de  selectie, maar deze zal zeker een parkachtige, groene uitstraling krijgen.