Herontwikkeling Tunnelkerk | Geldermalsen

 

Op het terrein van de Tunnelkerk te Geldermalsen wordt een complex van ca. 38 appartementen gerealiseerd.

Hoofdlijnen
Uitgangspunt bij het ontwerp van de buitenruimte is het behoud van de bestaande bomenstructuur met als hoofdlijnen de laanbeplanting van Eiken in rozenperken langs de Tunnelweg en de bestaande Esdoorns in vakken met lage heesters langs de burg. F.W. Vernedelaan. De groenstructuur zoals aanwezig langs de Esdoornstraat en de Haagdoornstraat met Esdoorns in lage heesters wordt eveneens aangehouden met toevoeging van haaksparkeren.

Schillen
De straten met hun bomen en lage heestervakken vormen de buitenste schil van het plan. Een tweede schil wordt gevormd door de groene rand rondom de appartementen met bestaande bomen en een onderbegroeiing van bodembedekkers en heestergroepen. Op de overgang tussen openbaar gebied en de privé tuinen behorend bij de appartementen staan blokhagen. De derde schil zijn de appartementen zelf en de kern van het plan is een plein met enkele solitaire heesters in bakken en banken op de parkeergarage.

 

opdrachtgever: Herkon