Groenstructuurplan Almkerk-West

  • Almkerk_West_a_groenstructuur
  • Almkerk_West_b_handschets
  • Almkerk_West_c_deelgebied
  • Almkerk_West_d_beplantingsplan

 

 

Ruisch Ontwerp heeft een groenstructuurplan opgesteld voor een woningbouwlocatie aan de westzijde van Almkerk. Er is tevens een parkeerbalans uitgewerkt, enkele deelgebieden zijn ontworpen en er is een beplantingsplan gemaakt.

De aan de zuidzijde gelegen rivier de Alm geeft richting aan het gebied. De parallel aan de Alm gelegen laan is de ‘ruggengraat’ van het gebied. Deze is geaccentueerd door middel van bomen van de eerste en tweede orde grootte. Ze zijn geplaatst in vakbeplanting van lage heesters. In de zijstraten, haaks op de hoofdroute,  staan her en der kleinere bomen. Zij zijn gepositioneerd tussen de parkeervakken en in de grasbermen.

 

opdrachtgever: Woonlinie
team: Mieke Ruisch en Loes Lijmbach