EcoMeerHof | Almere Oosterwold

  • EcoMeerHof
  • Profielen 1op100
  • EcoMeerHof gemengde haag
  • Tuinplan_plankaart 171210 1op100
  • EMH15 – tuinontwerp  V180309
  • beplantingsplan border 1op50
  • beplantingsplan fotos border 1op50

Wonen in Oosterwold betekent zelf je huis bouwen met veel ruimte om de deur. Een gebied in ontwikkeling waar duurzaamheid en zelfvoorzienend een belangrijke rol speelt. Niet alleen ben je als bewoner verantwoordelijk voor eigen huis en haard, je bent ook betrokken bij de inrichting van de openbare ruimte. Zelf gevestigd in dit gebied betekent dat actief meedenken over de inrichting van de openbare ruimte en invulling geven aan de eigen kavel en dat van buurtbewoners.
In EcoMeerHof staan per hof vijftien woningen gerangschikt om een vijver. Langs de vijver worden bomen los gestrooid. Seizoensaspecten zoals bloei, herfstkleur en vruchten speelden een belangrijke rol bij de soortkeuze. Verder bomen van de derde orde grootte om schaduwval op de zonnepanelen te vermijden. De keuze is gevallen op Magnolia, sierappels, gele kornoelje en vuuresdoorn.
Op de erfafscheidingen zijn hagen voorzien. Om eenheid te creëren in de buurt is gekozen voor eenzelfde soort haag voor alle woningen in het hof: een gemengde haag van haagbeuk, meidoorn, gele kornoelje, sleedoorn en egelantier. Deze haag zorgt voor diversiteit -  bloei, bessen en een mengeling van bladvorm en kleur - en biedt nestgelegenheid voor vogels.
Op de kavels staan vrijstaande woningen. Rondom de woning is een 'tuinachtige' inrichting toegestaan. Bijvoorbeeld een royale border met vaste planten en siergrassen en een enkele solitaire heester. Het grootste en achterste deel van de kavels heeft bestemming stadslandbouw: voedselbos, boomgaard, moestuin, kippen, schapen, ... Geen bouwwerken, maar veel is mogelijk zolang het maar een relatie heeft met stadslandbouw.

Comments are closed.