Aireystrook | Amsterdam Nieuw-West

  • Aireystrook – schetsontwerp
  • Aireystrook – bestaande situatie
  • Aireystrook – concept
  • Aireystrook – impressie hof

Binnen de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam heeft Mieke Ruisch gewerkt aan een ontwerp van de buitenruimte van de Aireystrook. het gebied is gelegen in stadsdeel Nieuw-West aan de noordzijde van Burgemeester de Vlugtlaan. De strook maakt onderdeel uit van het stedelijk vernieuwingsgebied Slotermeer Noord. De Airey-woningen worden gerenoveerd door woningcorporatie Eigen Haard en aansluitend wordt door de gemeente Amsterdam de buitenruimte heringericht.

Uitgangspunt bij het ontwerp van de buitenruimte was het versterken van de eenheid van de strook, het wensbeeld is een tuinstedelijke woonbuurt.