landschappelijke projecten Aksis

 • NHW_Overzichtkaart
 • Schalkwijk_Verkavelingsprincipe
 • Schalkwijk_Kavelinrichting_Landhuis
 • Schalkwijk_Impressie Buitenhuis
 • Giessen_Structuurplan
 • Giessen_Structuurplan_huiskavel
 • Lith_context
 • Lith_Impressie

Samen met ander bureaus werkt Ruisch Ontwerp aan grotereĀ  landschappelijke opgaven. De kracht van Mieke Ruisch binnen een multidisciplinair ontwerpteam is dat zij een eerste idee/concept uitwerkt tot een presentabel en realiseerbaar plan compleet metĀ  detailuitwerkingen en visualisaties, van schetsontwerp t/m het definitief ontwerp ongeacht maat en schaal.

Binnen het planteam van Aksis landschapsarchitecten heeft Mieke Ruisch als landschapsontwerper aan o.a. de volgende landschappelijke projecten meegewerkt:

 • Landschappelijke inpassing paardenbak | Lith
 • Pompstation | Waardenburg
 • Structuurplan Giessensesteeg | Giessen
 • Ontwikkelingsvoorstel Lange Uitweg | Schalkwijk
 • Ontwikkelingen in het land van Heusden en Altena m.b.t. de Hollandse Waterlinie
 • Landschappelijke inpassing paardenweiden | Wijk en Aalburg

Comments are closed.