Langs het tuinpad van mijn vader

Bomen langs de openbare weg staan niet op zichzelf, ze maken deel uit van een boomstructuur. Een structuur waar mens en dier baat bij heeft.

Mijn boom
“En langs het tuinpad van mijn vader, zag ik de hoge bomen staan”, zong Wim Sonneveld in 1965. Als kleuter zag ik vanaf ons tuinpad één boom staan: robuust, groot en sterk met donkergroen blad in de zomer. In het najaar kwamen er nootjes als propellers naar beneden dwarrelen. “Ik was een kind en wist niet beter dan dat ‘t nooit voorbij zou gaan.”

Bomenlaan
Ik werd ouder, mijn wereld groter en ik stepte het tuinpad af naar de stoep waar nog meer bomen stonden. Allemaal van dezelfde soort: lindes. Mijn boom stond niet op zichzelf, hij maakte deel uit van een groter geheel en vormde samen met de andere lindes een bomenlaan. Nog wat jaren later fietste ik langs de Lindelaan naar school en naar de bibliotheek op het Dorpsplein. Daar hielden de lindes op en stonden andere bomen in een afwijkende opstelling.

Boomstructuur
Wat ik toen nog niet besefte, was dat mijn linde onderdeel uitmaakt van een groter geheel: een boomstructuur  van grote bomen die zorgt voor samenhang, oriëntatie en geleding. Een structuur met hoofdlijnen waaruit je - van bovenaf gezien - de opbouw van de buurt, het dorp en de stad kan aflezen. Als kind ervoer ik de boomstructuur van binnen naar buiten: van de bomen in mijn eigen straat naar die in de straten daarbuiten. Als bezoeker benader je een dorp of stad van buitenaf; aan de ontsluitingsweg of randweg tref je veelal grote bomen aan beide zijden van de weg. Eenmaal een wijk of buurtstraat ingeslagen, verandert het karakter van de beplanting: een andere boomsoort slechts aan één zijde van de straat of - indien toch tweezijdig beplant - kleinere bomen.
De mens is gebaat bij een boomstructuur: zij geeft richting, begeleidt ons op onze weg, vangt fijnstof op, tempert het klimaat (wind en temperatuur) en het groen ervan geeft een goed gevoel. Ook voor dieren zijn de bomen nuttig. Een individuele boom is een broedplaats voor vogels. Zelfs voor de dieren die niet kunnen vliegen, vormen de boomkronen een obstakelvrije route; een ecologische route, zonder het risico te lopen aangereden te worden bij het oversteken.
Wil je meer weten over de boomstructuur bij jou in de buurt? Google dan eens op de naam van je gemeente en de zoektermen boomstructuurplan, bomenstructuurplan, groenbeleidsplan, boomstructuurvisie en/of groenstructuurvisie.

Tijden veranderen
In 1965 was de straat waar ik zou opgroeien een laan met aan twee zijden bomen. “Het dorp is gemoderniseerd”, zong Wim Sonneveld. Auto’s rukten op, de parkeerdruk nam toe en dat ging ten koste van één rij bomen. Gelukkig -  en waarschijnlijk dankzij de bomenstructuur waar mijn boom onderdeel van uit maakt - staan er 50 jaar na dato nog steeds prachtige lindes langs de straat van mijn jeugd. En hopelijk zal dat voorlopig niet voorbij gaan. Aan de lindes zal het niet liggen, die kunnen erg oud worden.

Foto's: www.oudsoesterberg.nl en Google Street View

1 Response

  1. Mooi geschreven