Lang leve de groene voortuin

Met bodembedekkende beplanting in je voortuin creëer je een groene oase die elk seizoen anders is. Zo’n tuin kost niet veel onderhoud en heeft nog veel meer voordelen.

Wie kent niet de ‘tuin’ met split en (natuur)steen als ware het een grafmonument. Het is slechts één van de vele verschijningsvormen van de hedendaagse voortuin. Zo is er ook de tuin als parkeerplaats, waar diverse vervoersmiddelen uitgestald staan. Een waterelement of ‘kunstwerk’ doet er zijn stinkende best om de boel een beetje op te leuken. Of wat dacht u van een wildernis van uitgegroeide planten en struiken op een tapijtje van mos?
Blij word ik als ik door buurten loop waar men het begrip voortuin wél op waarde weet te schatten. Waar beplanting de boventoon voert en waar verharding een paadje is om bij de voordeur te komen.

Postzegeltuin als drempel
De voortuin is het overgangsgebied van openbaar naar privé, de schakel tussen de publieke ruimte en de eigen woning. De hedendaagse stedenbouw voorziet woningen veelal van zeer ondiepe voortuinen. Het zijn drempels van zo’n twee meter diep die enige afstand moeten scheppen tussen voorbijganger en bewoner. Ik heb zelf zo’n voortuin en deze had, toen we in ons gloednieuwe huis trokken, geen hoge prioriteit. We vulden hem met allerlei planten die familie en vrienden over hadden. Ook bij onze buren was de soortenrijkdom op de vierkante meter groot. Het beeld van de postzegeltuinen tezamen was een ratjetoe.

Bodembedekkende beplanting
Tien jaar later besloten we als buren om de voortuinen gezamenlijk aan te pakken. Onderhoudsvriendelijk was een belangrijk uitgangspunt, maar ook groen. Door aanplant van een paar soorten bodembedekkers creëerden we een gemêleerd tapijt. Eén keer per jaar tuinieren is voldoende om het tapijt in stand te houden. Dit bestaat uit het terugdringen van de sterkste soort waardoor het gevarieerde beeld in stand gehouden wordt. Op de dichtbegroeide bodem krijgt onkruid geen kans. De bodembedekkers wortelen diep genoeg, waardoor bij uitzondering een keertje gesproeid hoeft te worden.
Behalve onderhoudsgemak en een fraai beeld door de seizoenen heen, heeft een groene voortuin nog andere voordelen:
•    Hij trekt vogels en vlinders aan, er is dus altijd wat te zien.
•    Regenwater zakt ter plekke in de grond, het riool wordt niet extra belast.
•    Hij draagt bij aan een aangenamer leefklimaat in de buurt/stad: verstening van tuinen is medeveroorzaker van temperatuurverhoging in de stad.
•    Uitkijken op groen komt je gezondheid ten goede.

Eenheid en verscheidenheid
Onze voortuinen kregen elk een eigen kleine boom en tot slot werden er nog voorjaarsbollen gestrooid. Zo werden onze individuele postzegeltuinen getransformeerd tot één mooie groene zone. We zijn inmiddels zeven jaar verder en nog steeds is het een fraai totaalbeeld. De bodembedekkers en bollen zorgen voor de eenheid. Toch is elke voortuin door steeds een andere boom net even anders.
Gelukkig hielden de buren net als wij niet van grafmonumenten. Waardoor we nu uitkijken op een klein stukje natuur dat elk seizoen weer anders is, dankzij bloei, vruchten en bladkleur van de beplanting.

Comments are closed.