Bureau

Wie zijn wij?

Netwerk_RO

één plus één is meer dan de som der delen

Ruisch Ontwerp is een bureau dat ontwerpen voor de buitenruimte maakt voor particulieren, bedrijven (B2B) en de (semi)overheid. Mieke Ruisch is de grondlegger en eerste aanspreekpunt van het bureau.
Het bureau maakt deel uit van een groter netwerk van o.a. landschapsarchitecten, architecten, vormgevers en uitvoerende partijen als hoveniers, vanuit de gedachte dat één plus één is meer is dan de som der delen.

Logo_aksis
Logo_Lijmbach
presentatie_boekje_april2013.doc
logoNvdB
Logo_LR

wat doen wij?

Structuur_bomengroep

de kracht van een goed ontwerp is dat het niet ontworpen lijkt

Wij maken ontwerpen op elke maat en schaal: een tuin, landgoed of park, een straat & woonwijk tot in het landschap. We begeleiden het creatieve proces om een eerste idee over uw buitenruimte om te zetten in een gedetailleerd plan.
Een goede structuur en een juiste invulling van de plek liggen aan de basis van een goed ontwerp. Het is net als bij een boomgroep: van een afstand zie je een (groene) boom. Echter als je goed kijkt zie je dat deze bestaat uit meerdere bomen en dat het groene blad bevestigd is aan een structuur van takken. Na de bladval zie je de onderliggende structuur.

wat leveren wij?

Leveren_Markt_Wijk_en_Aalburg

elke plek is uniek en daarmee elk ontwerp

Wij leveren een realiseerbaar ontwerp,
met een heldere & duidelijke structuur,
uitgaande van de kwaliteit & identiteit van de plek.

 

WERKWIJZE TUINEN
Stap 1 - Gesprek & Plek
Het maken van een goed tuinontwerp is een proces. Naast de opgave, de wensen van de opdrachtgever, is de identiteit van de locatie een belangrijk uitgangspunt. Een analyse van de kwaliteiten van de omgeving en kansen van de plek zijn dan ook vast onderdeel van het ontwerpproces. Elke opdracht is vanuit deze basis uniek, daarmee is elk ontwerp uniek.
Stap 2 – Ontwerp & Beeld
In het creatieve proces hebben ontwerper en opdrachtgever nauw contact. Al schetsend komen eerste ideeën tot stand en een eerste plan - in de vorm van een handmatige schets - wordt met opdrachtgever besproken. Dit eerste schetsontwerp kan, tezamen met input van opdrachtgever, verder uitgewerkt worden tot een voorlopig ontwerp. Daarin worden o.a. voorstellen gedaan voor materiaalgebruik: de hoofdstructuur van de beplanting, verhardingen en de overige materialen. Desgewenst kan het voorlopig ontwerp tot in detail uitgewerkt worden tot een definitief ontwerp. Een volledig uitgewerkt beplantingsplan behoort tot de mogelijkheden.
Stap 3 – Realisatie
Desgewenst begeleiden we het uitvoeringsproces uitgevoerd door een hovenier of kan u zelf aan de slag om het ontwerp te realiseren.

 

 

B2B & OPENBARE RUIMTE
Het ontwerp van uw bedrijfsomgeving en de openbare ruimte zoals park, plantsoen en plein is gerelateerd aan een programma van eisen zoals gesteld door u als opdrachtgever. Daarnaast spelen zaken als (cultuur)historie, de context, het gebruik, technische eisen en wensen van eindgebruikers een belangrijke rol in de keuzes en de uiteindelijke totstandkoming van het ontwerp. Dit ontwerpproces kent een aantal stadia en bestaat onder meer uit inventarisatie, analyse, schetsend onderzoeken en diverse overleg- en besluitvormingsmomenten met betrokkenen.

Neem gerust contact met ons op voor een nadere kennismaking.